According to a press release issued by AGERPRES, the official opening of the event, attended by representatives of UNESCO, the Romanian Cultural Institute, the Diplomatic Corps accredited in Bucharest, ministers, and personalities of the cultural world, will take place on Wednesday, August 23, at 18.45 at the Romanian Cultural Institute headquarters.

The event will include, from 19,30, the opening of the exhibition 56 ROUTE # anti-violence by the artist Carmen Emanuela Popa.

The event is part of UNESCO's Project of the Academy of Young Women, proposed by the National Commission of Romania for UNESCO in August 2016 in Paris and declared eligible for implementation in Romania in 2017.

The Pilot Edition of the UNESCO Academy of Young Women, to be held from 24 to 28 August at the Royal Hotel, will focus on three important training sessions: the desire to contribute to the establishment of an understanding based society and solidarity, a society of non-violence, dialogue, cooperation and peace.

Romanian designer Carmen Emanuela Popa, through the concept of the 56 Route Collection, sets a visual trajectory with a strong anti-violence message within the UNESCO's International Academy of Young Women Project. The fight against xenophobia, extremism and aggression.

56 Route is a feminist manifestation of the woman in modernity, who faces aggression under the most diverse forms, intolerance and violation of emotional intimacy.

The man of this early millennium needs, more than ever, a physical, psychological and emotional pseudo-guide. Its direct or indirect relationships are becoming more and more difficult, and they are intended for probability.

Turning to the right is the urge of a society whose Paradise, in its only known / unknown form, remains just an imaginary landscape. People can not live irreversibly guided by conventional signs, they will feel the need for an emotional guidance device, an affective GPS, they will taste the metaphor as the rarest form of nutrition, will make extra efforts to tonify the emotion, and to assume the contemplation of absolute beauty, which, in its discursive rhetoric, consists of some of the inconvenience and the Poems of a pacifist essence of this world.

At the same exhibition event, Much Red, a Graphics collection of 10 works, signed by Carmen Emanuela Popa, will be donated by the artist to the National Commission of Romania for UNESCO.

The exhibition can be seen until 8 September 2017 in the Great Hall of the Romanian Cultural Institute, Bucharest, Aleea Alexandru 38.

 

Expozitia "56 Route" la Institutul Cultural Roman, Bucuresti

Potrivit unui comunicat al ICR, transmis luni AGERPRES, deschiderea oficială a evenimentului, la care vor lua parte reprezentanți UNESCO, ai Institutului Cultural Român, ai Corpului Diplomatic acreditat la București, miniștri, personalități ale lumii culturale, va avea loc miercuri, 23 august, de la ora 18,45, la sediul ICR.

Evenimentul va include, de la ora 19,30 vernisajul expoziției 56 ROUTE#againstviolence, a artistei Carmen Emanuela Popa.

Manifestarea face parte din proiectul UNESCO's Academy of Young Women — The fight against Xenophobia, Extremism and Aggression, propus de Comisia Națională a României pentru UNESCO în august 2016 la Paris și declarat eligibil pentru implementare în România, în 2017.

Ediția pilot a Academiei UNESCO a tinerelor femei, care se vor desfășura în perioada 24-28 august, la Hotel Royal, se va concentra pe trei cursuri de formare, importante pentru demersul acestui eveniment: dorința de a contribui la stabilirea unei societăți bazate pe înțelegere și pe solidaritate, o societate a non-violenței, dialogului, cooperării și păcii.

Designerul român Carmen Emanuela Popa stabilește, prin conceptul colecției 56 Route, o traiectorie vizuală, cu un puternic mesaj anti-violență, în cadrul Proiectului Internațional UNESCO’S Academy of Young Women. The fight against xenophobia, extremism and aggression, proiect inițiat de Comisia Națională a României pentru UNESCO, care a avut loc în perioada 23 / 29 August 2017.

56 Route este un manifest feminist, al femeii în modernitate, care se confruntă cu agresiunea sub cele mai diverse forme, intoleranța și violarea intimității afective.

Omul acestui început de mileniu are nevoie, mai mult ca oricând, de un pseudoghidaj de ordin fizic, psihologic și emoțional. Relaționările sale directe sau indirecte devin din ce în ce mai anevoioase, ele fiind destinate probabilității.

Virează la dreapta este îndemnul unei societăți, al cărei Paradis, sub singura sa formă știută / neștiută, rămâne doar un peisaj imaginar. Oamenii nu pot trăi ghidați ireversibil, după semne convenționale, ei vor resimți nevoia unui aparat de ghidare emoțională, a unui ideatic GPS afectiv, ei vor degusta metafora, ca pe cea mai rară formă de nutriție, vor face eforturi suplimentare de a toniciza emoția și de a-și însuși contemplarea frumuseții absolute, care compune, în retorica sa discursivă, o parte din frământările, dar și poematica unei esențe pacifiste a acestei lumi.

În cadrul aceleiași manifestări, va avea loc și expoziția de grafică semnată Carmen Emanuela Popa, Much Red, o colecție de 10 lucrări, care va fi donată de către artistă, Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.

Expoziția poate fi vizionată, până pe data de 8 septembrie 2017, în Sala Mare a Institutului Cultural Român, București, Aleea Alexandru, 38.

 

https://www.agerpres.ro/cultura/2017/08/21/icr-gazduieste-deschiderea-oficiala-a-academiei-unesco-a-tinerelor-femei-2017-14-58-17

https://www.marieclaire.ro/lansarea-academiei-unesco-a-tinerelor-femei/

https://www.cariereonline.ro/actual/eveniment-important-la-institutul-cultural-roman-deschiderea-oficiala-academiei-unesco