The British Fashion Council (BFC) is delighted to announce the launch of London Fashion Week Presented by Clearpay (LFW) June 2022. Running from Saturday11th to Monday13nd June 2022, as a digital physical hybrid, the event brings together an incredible line-up of brands and designers.
This season will once again bring together fashion, culture, and technology in a 3-day celebration of the creativity and innovation London is known for. The event will curate excellence and empower growth, showcasing exceptional designer fashion talent with a mix of emerging designers and international luxury brands on schedule. - LFW

Carmen Emanuela Popa
is a Romanian fashion designer known for her strong conceptual design, she founded the brand with the same name embarking on a journey through the fashion world from vast philosophical influences, creating unique and visually challenging images, transmitting emotion and humanistic messages. 

Her latest works are on London Fashion Week official Platform in June 2022 / Fat X Collection is on display at the Profile Designer section. From the September 2020 Season she has been a designer with a constant participation at LFW. 


Fat X Collection | Philosophy

Fat X talks about the ambiguity in which today's society lives, about the confusion and distortion of the reality about escaping to extreme limits in terms of everyday behavior but also about the representations that its exponents make directly or indirectly to persons, situations, actions, including their own personality.

The inner universe is an infinity of hypostases and paradigms in which the human being can find the creative balance that builds emotions and sensations so that they can define themselves. A landscape of Hyper-communication is necessary to clarify the dissonances of opinion and to standardize the comfort of dialogue, to validate the fundamental statements which in superficial circumstances would not be possible, creating blockages of perception and subsequently incomplete conclusions or erroneous.

The play of contrasts can be a liberator of authentic sensations in one vibe of positive and exuberance. One can talk about enthusiasm pacifist when the unsabotaged inner worlds take shape in the next reality. The mystery of the game converted into three-dimensional maybe create unpredictable profiles in non-latent states, far from imaginative exploration. Pattern living is an unconscious way of being. The human being can be in a prison through whose windows he can see too little of himself.

Various bodies, impetuous attitudes, individual hypotheses of a second skin that, in many ways, talks about the fake packaging that describes the content. The immaterial beauty that defines the human spirit it affects the material, the aesthetic versatility can be transfigured by means of visual metaphorical language, thus changing the perception of diversity that sets us apart but does not rank.

Oversized shoes, exaggerated shapes transcend the unconventional, thus confirming our strength to value or underestimate certain aspects of everyday life.

Unknown X is today a constant that inhibits our creative abilities but on the other hand, it can be that accumulation of uplifting secrets, overwhelming that we never showed to the intimate audience or to the general public for reasons, never objectives. Untapped virtues or undiscovered they are the X component of the urban that can it changes the mood of the contemporary world.

______

British Fashion Council (BFC) are plăcerea să anunțe lansarea London Fashion Week, prezentată de Clearpay (LFW) în Iunie 2022. Desfășurat de sâmbătă 11, până luni 13 iunie 2022, ca hibrid fizic digital, evenimentul reunește o plajă incredibilă de mărci și designeri.
Acest sezon va reuni din nou moda, cultura și tehnologia într-o manifestare de 3 zile a creativității și inovației pentru care, de altfel, este cunoscută Londra. Evenimentul va promova excelența și va încuraja evoluția, prezentând talente excepționale ale designerilor în fashion, cu un amestec de designeri emergenți și mărci internaționale de lux în programul oficial. - LFW

Carmen Emanuela Popa este un designer de modă român cunoscută pentru design-ul său conceptual, ea a fondat brandul cu același nume pornind într-o călătorie prin lumea modei cu vaste influențe filosofice, creând imagini unice și provocatoare vizual, transmițând emoții și mesaje umaniste.

Cele mai recente lucrări ale sale sunt acum pe Platforma oficială London Fashion Week din iunie 2022 / Colecția Fat X este on display la secțiunea Profile Designer. Din sezonul septembrie 2020, Popa a fost un designer cu o participare constantă în cadrul LFW.

Fat X
vorbește despre ambiguitatea în care societatea actuală trăiește, despre confuzii și distorsionare a realității, despre evadare către limite extreme în ceea ce privește comportamentul cotidian dar și despre reprezentările pe care le declară exponenții acesteia direct sau indirect anumitor persoane, situații, acțiuni și inclusiv propriei personalități.

Universul interior este o infinitate de ipostaze și paradigme în care ființa umană își poate găsi echilibrul creativ, care construiește emoții și senzații astfel încât să se poată autodefini. Un peisaj al hiper-comunicării este necesar pentru a clarifica disonanțele de opinie și de a uniformiza confortul dialogului, de a valida declarații fundamentale care în circumstanțe superficiale nu ar fi posibile, creând blocaje de percepție și, ulterior, concluzii incomplete sau eronate.

Jocul contrastelor poate fi eliberator de senzații autentice într-un vibe al pozitivului și exuberanței. Se poate vorbi despre un entuziasm pacifist atunci când lumile interiaoare nesabotate capată contur în realitatea proximă. Misterul jocului convertit în tridimensional poate crea profiluri impredictibile în stări non-latente, departe de explorarea imaginativă. Pattern living este un mod inconstient că ființa umană se poate afla într-o închisoare prin ale cărei ferestre se poate vedea mult prea puțin pe sine.

Corpuri diverse, atitudini impetuoase, ipoteze individuale ale unei second skin care, sub multe aspecte, vorbește despre falsul ambalaj care descrie conținutul. Frumusețea imaterială care definește spiritul uman se răsfrânge asupra materialului, polivalența estetică poate fi transfigurată prin mijloace de limbaj metaforic vizual schimbând astfel percepția despre diversitatea care ne deosebește dar nu ierarhizează.

Pantofi supradimensionați, forme exagerate transcend nonconvenționalul confirmând astfel forța noastră de a valoriza sau subevalua anumite aspecte din viața cotidiană.

Necunoscuta X este astăzi o constantă care ne inhibă capacitățile creatoare dar, pe de altă parte, poate fi și acel cumul de secrete înălțătoare, copleșitoare pe care nu le-am etalat niciodată publicului intim sau publicului larg din motive, niciodată obiective. Virtuțile neexploatate sau nedescoperite acestea sunt componenta X a urbanului care poate modifica starea de spirit a lumii contemporane.

https://londonfashionweek.co.uk/designers/carmen-emanuela-popa    

__
Copyrights Carmen Emanuela Popa 
Images at Bucharest National University of Arts
Model Katrin Kennedy / Ballet Dancer, London