Designerul Carmen Emanuela Popa: „Văd conceptele ca pe niște holograme, cu toate detaliile, astfel încât o colecție poate fi gata și într-un sfert de orăˮ

"Statementurile artistice se leagă de divinitateˮ, a spus în emsiunea Orașul vorbește designerul vestimentar Carmen Emanuela Popa, care și-a prezentat de curând colecţia toamnă-iarnă „Il Lamento” în cadrul London Fashion Week.

Aceasta a fost doua participare a artistei, după selectarea colecţiei „Ancient Dream”, în septembrie 2020, tot în cadrul London Fashion Week.
 
Colecția „Il Lamento” este inspirată din arta lui Pablo Picasso, ducând în 3d deconstructivismul formei. În plus, se leagă de ceea ce se întamplă acum în lume, când pandemia a amplificat contorsiunile noastre spirituale și emoționale.
 
Carmen Emanuela Popa este absolventă a Facultăţii de Arte Decorative şi Design din cadrul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, cu un masterat în Strategii de Modă şi Costum (Departamentul Fashion Design). În prezent, este doctorand în cadrul aceleiaşi universităţi, în domeniul Arte Vizuale, secţia Modă, cu o temă ce abordează migrarea simbolisticii obiectului vestimentar către obiectul de artă contemporană.

A avut numeroase participări în expoziţii şi proiecte internaţionale cu teme care dezbat problematicile existenţiale ale fiinţei umane şi este cunoscută ca o artistă „anti-sistem” care militează pentru pace şi pentru dialogul intercultural multidisciplinar în contextul artelor şi design-ului contemporan.
Carmen Emanuela Popa a fost invitata Andrei Petrariu în emisiunea Orașul vorbește.
        
https://www.radioromaniacultural.ro/designerul-carmen-emanuela-popa-vad-conceptele-ca-pe-niste-holograme-cu-toate-detaliile-astfel-incat-o-colectie-poate-fi-gata-si-intr-un-sfert-de-ora%CB%AE/  


Interviu publicat / 24 Februarie 2021 / Radio România Cultural

__

Romanian Designer Carmen Emanuela Popa: "I see the concepts as holograms, with all the details, so that a collection can be ready in a quarter of an hour"

"Artistic statements have to do with divinity," said in the show The City Talks Carmen Emanuela Popa, a fashion designer, who recently presented her fall-winter "Il Lamento" collection at London Fashion Week.

This was the artist's second participation, after the selection of the "Ancient Dream" collection, in September 2020, also during London Fashion Week.

 "Il Lamento" collection is inspired by the art of Pablo Picasso, bringing in 3d the deconstructivism of form. In addition, it is related to what is happening now in the world, when the pandemic has amplified our spiritual and emotional contortions.

Carmen Emanuela Popa is a graduate of the Faculty of Decorative Arts and Design at the National University of Arts in Bucharest, with a master's degree in Fashion and Costume Strategies (Fashion Design Department). Currently, she is a PhD student at the same university, in the field of Visual Arts, Fashion section, with a topic that addresses the migration of the symbolism of the clothing object to the  contemporary art object.

She has had numerous participations in international exhibitions and projects with themes that debate the existential issues of the human being and is known as an "anti-system" artist who advocates for peace and multidisciplinary intercultural dialogue in the context of contemporary art and design.

Carmen Emanuela Popa was invited by Andra Petrariu in the show The City Talks.


Interview published on February 24, 2021 / Radio Romania Cultural

Designer Carmen Emanuela Popa copyrigts / Photography by Yannick Le Guern / Paris 2019