Future Folk. Costume Royal – Expoziţie românească de costume, la Paris 
Galerie foto & Interviu 
Autor | Vasile Damian

La Primăria arondismentului 1 din Paris este prezentată până pe 10 octombrie 2019, expoziţia „Future Folk. Costume Royal” a artistei Carmen Emanuela Popa. Sunt prezentate în total circa 30 de rochii realizate în cadrul unui proiect mai larg de interpretare a costumului tradiţional din diferite culturi, combinat cu designul contemporan. După ce a fost prezentat la Palatului Parlamentului din Bucureşti, la Muzeul Satului şi apoi la Institutul Cultural Roman de la Beijing, în China, conceptul a ajuns la Paris unde rochiile prezentate combină costumele folclorice din România si costumul regal francez din secolul al XVIII-lea.

In interviul pe care l-a acordat RFI, Carmen Emanuela Popa ne explică mai întâi cum a ales acest titlu „flamboyant” pentru expoziţia ei. O expoziţie, un proiect mai bine zis, initiat de Alumnus Club pentru UNESCO şi care interpretează costumul popular românesc.

“Conceptul Future Folk l-am gândit ca o plonjare a trecutului, a obiectului vestimentar  tradiţional în urban” mai explică artista. „Odată ajuns la Paris, era clar că trebuia să aibă tangenţe artistice şi stilistice cu Franţa. Stiind că am să expun la Primăria sectorului 1, aflată chiar lângă Muzeul Luvru – fost palat regal – imediat mi-avenit idea titlului Future Folk. Costume Royal. Am exploatat foarte mult linia costumului regal francez din secolul al XVIII-lea dar totodată am adus această regalitate în urban şi piesele au căptat fie dungi paralele din zona sportswear, fie diferite accesorii – cleme, elastice, etc. - pe care le folosesc cei care se ocupă de această industrie şi un element special, baticul românesc, adus în acest context al regalităţii. Am ales baticul pentru că am plecat de la idea de coroană regală, cel mai reprezentativ element în acest sens”.

In finalul interviului pe care ni l-a acordat, artista Carmen Emanuela Popa spune că “pentru ea, Parisul e ca o a doua casă. Mi-aş dori să trăiesc aici ca să fac artă adevărată la Paris”

___

Futur Folk. Royal Costumes ”- Exposition Roumaine de costumes à Paris 
Galerie de photos et Interview
Auteur | Vasile Damian

À la Mairie du 1 er arrondisment à Paris est présenté, jusqu'au 10 octobre 2019, l'exposition "Future Folk. Costume Royal ”de l'artiste Carmen Emanuela Popa. Un total d'environ 30 robes sont présentées. dans le cadre d'un projet plus large d'interprétation du costume traditionnel de différentes cultures, associé au design contemporain. Après avoir été présenté au palais du Parlement de Bucarest, au Musée du Village Dimitrie Gusti, puis à Beijing au l’ Institute Culturel Roumain, en Chine, le concept a atteint Paris où les robes présentées allient les costumes folkloriques roumains au costume royal français du XVIIIe siècle.

Dans une interview avec RFI, Carmen Emanuela Popa explique pour la première fois comment elle a choisi ce titre "flamboyant" pour son exposition. Une exposition, un meilleur projet, initiée par le Alumnus Club pour l'UNESCO et interprétant le costume folklorique roumain.

"Le concept de Futur Folk que j’imaginais être un plongeon dans le passé, de l’objet vestimentaire traditionnel en zone urbaine", explique l’artiste. “Une fois arrivé à Paris, il était clair qu'il devait avoir des liens artistiques et stylistiques avec la France. Sachant que j’exposerai à la Mairie du 1 er, situé juste à côté du Musée du Louvre - un ancien palais royal - j’ai immédiatement eu l’idée du titre Futur Folk. Costume Royal. J'ai beaucoup exploité la ligne du costume royal français du XVIII- ème siècle, mais en même temps, j'ai introduit cette royauté dans la zone urbaine et ces costumes ont soit des bandes parallèles dans la zone des vêtements de sport, soit différents accessoires - pinces, élastiques, etc. - utilisé par ceux qui traitent de cette industrie et un élément spécial, le mouchoir roumain, apporté dans ce contexte de royauté. J'ai choisi le mouchoir parce que je suis parti de l'idée d'une couronne royale, l'élément le plus représentatif à cet régard “.

À la fin de l’interview qu’elle nous a donnée, l’artiste Carmen Emanuela Popa déclare que “pour elle, Paris est comme une deuxième maison. J'aimerais vivre ici pour faire du vrai art à Paris".

RFI France