CHINA Meets ROMANIA is an international project that progressively develops the FUTURE FOLK project launched in 2018 at the initiative of the Alumnus Club Organization for UNESCO. Collaboration with designer Carmen Emanuela Popa has made this project look for specific valences of emerging contemporary art. From tradition to modernity and urban look, the project places the folk costume in a new context of the Romanian and transnational immaterial heritage.

China meets Romania by exploring new inspirational areas, a tandem between East and West. Thus the project migrates to a new international stage, which the Romanian designer reveals with force and courage of innovation.

After the first exhibition in China at the Gallery of the Romanian Cultural Institute in Beijing, in the Galaxy Soho building designed by Zaha Hadid, the exhibition finds a fascinating visual environment during the era of technology at the headquarters of the Electronic Machine Manufacture Company, NIO in Hefei, Anhui.

The China Meets Romania - Fashion Art Object exhibition integrates itself into a state-of-the-art high-tech field, proving its belonging to the mix of tradition and innovation. Material from the sportswear sphere meets the Chinese Hanfu line, 2D painting techniques replace the motifs sewn manually, once on the popular costume.

It is an important exposure, especially since NIO announced on August 31, 2018 the launch of a limited collection of clothes with the famous designer Hussein Chalayan - MBE. The collection was later presented at Shanghai Fashion Week on October 12, 2018.

The exhibition, benefiting from a large audience, artists, press people and personalities of some cultural institutions in China, included a video installation projected on two large screens, visually shaping the future folk character with its origins but and enthusiasm for a new era of expansion in art and technology.

 "In her collection, Popa uses dance, her vibe and humor to make her point: so we see ballerinas on points dressed in diaphanous white outfits decorated with the most delicate floral and vegetal embroidery but the lovely garments are not following the architecture of the body ; on the contrary they seem to have a will of their own and we see the models of sporting sleeves that are longer than their arms, bodices that appear resistant to being pulled down properly to fit the shape of the torso; in a nutshell rules are broken and what we see is funny!.. We found the same mischievous sense of humor at Yssey Miyake who in 1999 launched A POK, whereby he introduced a new ethical approach to making clothes, using computer technology combined with old fashioned knitting techniques. " -  Sanda Miller, Journalist and Fashion Critic, London

A series of talks were supported by the President of the Alumnus Club for UNESCO - Mrs. Daniela Popescu, Project Manager -  Mrs. Rodica Precupeţu, the media representative of the Times Art Gallery - Exhibition Partner, NIO Company Director - Mr. Luo Weifang and designer Carmen Emanuela Popa.

Exhibition OPEN | April 11 - June 20, 2019 at the Gallery of the Romanian Cultural Institute in Beijing, Galaxy Soho, Section A, 10125-27 and Hefei, Anhui Province, April 14 - 15, at NIO Company Headquarters.

https://www.icr.ro/beijing/expozitia-china-meets-romania-future-folk

https://www.nio.com/de_DE

 

CHINA Meets ROMANIA este un proiect internațional care dezvoltă progresiv proiectul FUTURE FOLK lansat în 2018 la inițiativa Organizației Alumnus Club Pentru UNESCO. Colaborarea cu designerul Carmen Emanuela Popa a făcut ca acest proiect să capete valențe specifice artei contemporane emergente. De la tradiție la modernitate și aliură urbană, proiectul plasează costumul popular într-un context nou al patrimoniului imaterial românesc și transnațional.

China întâlnește România prin explorarea unor zone noi de inspirație, un tandem între Est și Vest. Astfel proiectul migrează într-o nouă etapă internațională, pe care designerul român o relevă cu forță și curaj al inovației.

După prima expunere în China la Galeria Institutului Cultural Român de la Beijing, în clădirea Galaxy Soho proiectată de Zaha Hadid,  expoziția își găsește un context vizual captivant, în plină eră a tehnologizării, la sediul Companiei producătoare de mașini electronice, NIO din Hefei, Provincia Anhui.

Expoziția China Meets Romania – Fashion Art Object se integrază astfel într-un areal high-tech de ultimă generație, dovedindu-și astfel apartenența sa la mixul dintre tradiție și inovație. Materialități din sfera de sportswear se întâlnesc cu linia Hanfu-ului chinezesc, tehnici picturale 2D înlocuiesc motivele cusute manual, odinioară, pe costumul popular.

O expunere importantă cu atât mai mult cu cât compania NIO anunța pe 31 august, 2018, lansarea unei colecții limitate de haine cu celebrul designer Hussein Chalayan - MBE . Colectia a fost prezentata ulterior la Shanghai Fashion Week pe 12 octombrie, 2018.

Expoziția, beneficiind de un auditoriu numeros, artiști, oameni de presă dar și personalități ale unor instituții culturale din China, a inclus o instalație video, proiectate pe două ecrane de mari dimensiuni, astfel s-a conturat vizual caracterul future folk cu apartenența sa la origini dar și entuziasmul în fața unei noi ere de expansiuni în artă și tehnologie.

" În colecția ei, Popa folosește dansul, un vibe specific și umorul ei pentru a-și expune punctul de vedere:  iată astfel balerinele îmbrăcate în costume albe diafane, decorate cu broderia cea mai delicată florală și vegetală, dar hainele minunate nu urmăresc arhitectura corpului; dimpotrivă, se pare că au o voință proprie și vedem modele de mâneci sport care sunt mai lungi decât brațele lor, corsete care par a fi rezistente la a fi trase în mod corespunzător pentru a se potrivi formei trunchiului; într-o asemănare cu o coajă de nucă sunt rupte și ceea ce vedem este amuzant! .. La Yssey Miyake găsim același simț al umorului, care a lansat în 1999 un POK, prin care introduce o nouă abordare etică în a construi haine, prin utilizarea tehnologiei informatice combinate cu tehnicile de tricotat vechi. " -  Sanda Miller, Jurnalist și Critic de modă, Londra

O serie de alocuțiuni au fost susținute de Președintele Organizației Alumnus Club pentru UNESCO – D-na Daniela Popescu, Managerul de Proiect – D-na Rodica Precupețu, reprezentantul media al Times Art Gallery – Partener al Expoziției, Directorul Companiei NIO – D-ul Luo Weifang și designerul Carmen Emanuela Popa.

Durata expoziției | 11 aprilie – 20 iunie 2019, la sediul Institutului Cultural Român din Beijing, Galaxy Soho, Corp A, 10125-27 si  în Hefei, Provincia Anhui, 14 – 15 aprilie, la Sediul NIO Company.

https://www.icr.ro/beijing/expozitia-china-meets-romania-future-folk

https://www.nio.com/de_DE